Pirmie soļi meža apsaimniekošanā jaunajam meža īpašniekam – ar ko sākt?

augusts 9, 2017

Meža īpašumu iegāde Vidzemē un Valmierā

Iegūstot mežu īpašumā, pirmais darbs jaunajam īpašniekam ir meža audzes apsekošana –jānovērtē veicamo darbu veids un apjoms. Nākamais solis – meža inventarizācija un meža apsaimniekošanas plāna/projekta sagatavošana, ko nodrošina sertificēti meža inventarizācijas veicēji jeb taksatori. Meža inventarizācija ir jāveic ik pēc 20 gadiem, un tā ir nepieciešama, lai saņemtu atļauju koku ciršanai (ciršanas apliecinājumu). Saskaņā ar meža inventarizācijas datiem tiek aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļu atlaide par īpašumā esošajām jaunaudzēm.

Sākumā mežu iesaka sadalīt daļās, katrai nosakot apsaimniekošanas mērķi un apvienojot tās daļas, kurām šie mērķi ir līdzīgi. Audzes gar strautiem un uz stāvām nogāzēm un audzes, kur aug ozoli, oši vai gobas, ir liela bioloģiskā daudzveidība, tāpēc tos būtu ieteicams atstāt ekoloģisko vērtību saglabāšanai. Tās ir svarīgi saglabāt, lai nesamazinās dabas daudzveidība, kā arī tiek saglabātas īpašas dzīvotnes, kas nepieciešamas aizsargājamām sugām. Šajā daļā var iekļaut arī audzes, kurām ir grūti piekļūt vai neiespējami tās izstrādāt. Ja meža izstrāde nav ekonomiski izdevīga, tad labākais risinājums ir – lai šīs teritorijas paliek neskartas.

Audzes, ar lielu koksnes pieaugumu, un tās audzes, kurām ir viegli piebraukt ar smagajām automašīnām, ir jāatstāj apaļkoku ražošanai. Šeit būtiska ir intensīva mežsaimniecība, jo, no šīm audzēm iegūstot vairāk apaļkoku, ir iespējams atstāt  lielāku platību neskartu.

Daudzi privāto mežu īpašnieki, kam mežs nav galvenais ienākumu avots, nesteidzas veikt ne galveno, ne krājas kopšanas cirtes. Rezultātā briest audzes pāraug, koki izstīdz, nepieaug caurmērā un vējš tos var nolauzt. Tāpēc audzes var kļūt nenoturīgas pret vēju, un sākas to sabrukšanas process.

Meža ciršana ir jāsāk plānot laicīgi. Ja audze ir uz mitrām augsnēm, tad mežizstrāde ir jāveic sala vai sausas vasaras periodā. Meža ciršanas plānošanai ir vairāki posmi – cirsmu iestigošana, dokumentu sakārtošana, ciršanas apliecinājuma saņemšana. Tā kā nepieciešama to saskaņošana dažādās institūcijās, plānošana ir jāuzsāk laicīgi. Pretējā gadījumā, piemēram, plānotā ciršana ziemā var neizdoties, jo atļauja koku ciršanai tiek saņemta pavasarī. Ja cirsmu ir plānots pārdot, tad nepieciešams noteikt cirsmas vērtību, uzmērot kokmateriālus pēc sortimenta, kas arī prasa zināmu laiku.

Visos iepriekšminētajos meža apsaimniekošanas posmos var palīdzēt uzņēmuma SIA Latvijas Mežs komanda, kas palīdzēs sagatavot nepieciešamos dokumentus, noteikt meža vērtību un ieteiks piemērotāko mežizstrādes veidu. Mēs sadarbojamies ar meža īpašniekiem un palīdzam gūt maksimāli daudz ienākumu no viņu rīcībā esošā meža!

Pierakstīties jaunumiem

Tikai abonenti saņem ziņas par īpašajiem piedāvājumiem, kas nav redzami citiem!