Mežizstrāde

Sniedzam mežizstrādes pakalpojumus sākot ar meža novērtēšanu līdz pat teritorijas sakārtošanai pēc koku izciršanas.

Piedāvājam

Sniedzam mežizstrādes pakalpojumus saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu jeb meža taksāciju. Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai veiktu ciršanas vecumu sasniegušo koku izciršanu un transportēšanu līdz gala pircējam vai jebkurai citai meža īpašnieka norādītai izkraušanas vietai. Papildus veiksim kokmateriālu krautuves sakopšanu, kā arī nolīdzināsim treilēšanas ceļus pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas.

Kokmateriālu plānošana un sagatavošana

empty
 • Veicam galvenās cirtes platību atzīmēšanu dabā, izvēlamies izcērtamos kokus (izlases cirtēs)
 • Sagatavojam dokumentāciju galvenās izmantošanas un kopšanas cirtēm
 • Nosakām cirsmu izstrādes secību iecirknī
 • Izvēlamies cirsmu izstrādes tehnoloģiskās kartes
 • Veicam kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas darbus atbilstoši darba un vides aizsardzības prasībām

Kokmateriālu realizācija

empty
 • Pārzinām kokmateriālu standartus
 • Uzmērām un novērtējam kokmateriālus
 • Veicam sagatavoto kokmateriālu uzskaiti
 • Analizējam piedāvājumu un pieprasījumu

 • Veicam pirkšanas un pārdošanas operācijas
 • Slēdzam produkcijas piegādes līgumus
 • Pārzinām koksnes tirgu
 • Pārzinām cenu ietekmējošos faktorus

Mežu atjaunošana

empty

Pēc kailcirtēm iesakām veikt mākslīgo mežu atjaunošanu. Mākslīgā meža atjaunošana sevī ietver augsnes sagatavošanu un sertificētu stādu stādīšanu izcirstajā meža nogabalā, izvēloties augšanas apstākļiem atbilstošāko koku sugu.

Alternatīvs risinājums mākslīgai meža atjaunošanai ir dabiska meža atjaunošana. Dabiskā meža atjaunošana negarantēs konkrētu koku sugu atjaunošanos mežā, bet būs lētāks meža atjaunošanas veids.

Statistika

654 ha

ir mežu platība, ko esam izcirtuši

70

mežu saimnieku uzticas un sadarbojas ar mums

98%

mežu, kuros strādājam, atrodas Vidzemē

193

īpašumus esam godam apsaimniekojuši

Piesakieties bezmaksas konsultācijai

Mēs ar lielāko prieku sniegsim Jums vērtīgu padomu jebkuros ar mežu nozari saistītos jautājumos.

Please leave this field empty.

Kāpēc sadarboties ar “Latvijas Mežs”

Piedāvājam bezmaksas konsultācijas

Uzņēmumam ir vairāku  gadu pieredze mežizstrādes nozarē

Pēc mežizstrādes veicam teritorijas sakārtošanu

Esam godīgs un atbildīgs sadarbības partneris