Mežizstrāde

Sniedzam mežizstrādes pakalpojumus sākot ar meža novērtēšanu līdz pat teritorijas sakārtošanai pēc koku izciršanas.

Piedāvājam

Sniedzam mežizstrādes pakalpojumus saskaņā ar meža apsaimniekošanas plānu jeb meža taksāciju. Mūsu rīcībā ir visa nepieciešamā tehnika, lai veiktu ciršanas vecumu sasniegušo koku izciršanu un transportēšanu līdz gala pircējam vai jebkurai citai meža īpašnieka norādītai izkraušanas vietai. Papildus veiksim kokmateriālu krautuves sakopšanu, kā arī nolīdzināsim treilēšanas ceļus pēc mežizstrādes darbu pabeigšanas.

Kokmateriālu sortimentācijas plānošana un sagatavošana

empty
 • Izcērtamo platību atzīmēšana dabā jeb tautā saukta “cirsmu stigošana” ir pirmais darbs ar kuru jāsāk, lai saņemtu ciršanas atļauju.
 • Vienlaicīgi ar cirsmu stigošanu ir veicama arī izcērtamo kokmateriālu uzmērīšana jeb dastošana. Pēc dastošanas meža īpašnieks saņem cirsmas novērtējumu. Cirsmas novērtējums meža īpašniekam ļauj objektīvi prognozēt savus ienākumus no mežistrādes darbu veikšanas vai cirsmu realizācijas mežistrādes uzņēmumam.
 • Mūsu darbinieki sagatavos visu nepieciešamo dokumentāciju ciršanas atļauju saņemšanai, tai skatā iesniegumu koku ciršanai.
 • Pirms mežistrādes darbu uzsākšanas izstrādājam cirsmu izstrādes tehnoloģiskās kartes. Cirsmas izstrādes tehnoloģiskā karte ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektivitāti sortimentu sagatvošanā un pievešanā, saudzējot infrastruktūras objektus un saudzējamās dabas vērtības.
 • Veicam kokmateriālu sagatavošanas un pievešanas darbus atbilstoši darba un vides aizsardzības prasībām.

Kokmateriālu realizācija

empty
 • Pārzinām kokmateriālu standartus
 • Uzmērām un novērtējam kokmateriālus
 • Veicam sagatavoto kokmateriālu uzskaiti
 • Analizējam piedāvājumu un pieprasījumu

 • Veicam pirkšanas un pārdošanas operācijas
 • Slēdzam produkcijas piegādes līgumus
 • Pārzinām koksnes tirgu
 • Pārzinām cenu ietekmējošos faktorus

Mežu atjaunošana

empty

Pēc kailcirtēm iesakām veikt mākslīgo mežu atjaunošanu. Mākslīgā meža atjaunošana sevī ietver augsnes sagatavošanu un sertificētu stādu stādīšanu izcirstajā meža nogabalā, izvēloties augšanas apstākļiem atbilstošāko koku sugu.

Alternatīvs risinājums mākslīgai meža atjaunošanai ir dabiska meža atjaunošana. Dabiskā meža atjaunošana negarantēs konkrētu koku sugu atjaunošanos mežā, bet būs lētāks meža atjaunošanas veids.

Statistika

719 ha

ir mežu platība, ko esam izcirtuši

80

mežu saimnieku uzticas un sadarbojas ar mums

72%

mežu, kuros strādājam, atrodas Vidzemē

215

īpašumus esam godam apsaimniekojuši

Piesakieties bezmaksas konsultācijai

Mēs ar lielāko prieku sniegsim Jums vērtīgu padomu jebkuros ar mežu nozari saistītos jautājumos.

Please leave this field empty.

empty

Piedāvājam bezmaksas konsultācijas

Uzņēmumam ir vairāku  gadu pieredze mežizstrādes nozarē

Pēc mežistrādes darbiem veicam sakopšanu

Esam godīgs un atbildīgs sadarbības partneris