Par mums

SIA “Latvijas Mežs” ir  uzņēmums, kas apvieno speciālistus ar pieredzi un zināšanām mežsaimniecībā, kā arī vienotām vērtībām. Mūsu rīcībā ir jaunākās tehnoloģijas, mēs atbildīgi pieejam savam darbam, klientu vēlmēm un, protams, dabai.

Mūsu vērtības un misija

Daba

Skaistā, unikālā un vērtīgā Latvijas daba ir viens no valsts tautsaimniecības stūrakmeņiem. Mēs iestājamies par atbildīgu rīcību, mērķiem un nozares attīstību, kas ļaus saglabāt dabu un uzlabot ikviena iedzīvotāja dzīves kvalitāti.

Ilgtspējība

Mežs ir apbrīnojama vērtība, kas ir jākopj vairākus desmitus gadu, tāpēc šeit spontāniem lēmumiem nav vietas. Katram lēmumam ir jābūt stratēģiskam, ar skatu tālākā nākotnē.

Godīgums

Godīgums pašiem pret sevi, komandu, mūsu klientiem un dabu. Mēs uzskatām, ka godīgums ir ilgas un veiksmīgas sadarbības pamats. Un veiksmīga mežsaimniecība bez tādas nav iedomājama.

Zināšanas un pieredze

Mums ir plašas zināšanas par mežsaimniecības nozari, kurās mēs nebaidāmies dalīties ar klientiem. Vēl vairāk – mēs to uzskatām par savu pienākumu, jo mūsu vērtību skalā vispirms ir vide, kurā dzīvojam, un tad komercija.

Komanda

SIA “Latvijas Mežs” ir dibināta 2010. gadā. Uzņēmums apvieno speciālistus ar pieredzi un zināšanām mežsaimniecībā, kā arī vienotām vērtībām. Mūsu rīcībā ir jaunākās tehnoloģijas, mēs atbildīgi pieejam savam darbam, klientu vēlmēm un, protams, dabai.

Ainārs Kaužēns

Mežu iepazinu atpūšoties tajā, nedomājot par notiekošajiem procesiem tajā. 14. gadu vecumā sāku ļoti aktīvi apmeklēt kolektīvās medības, kas izraisīja ļoti lielu ziņkāri par mežu. Tajā momentā, sapratu, kad došos studēt uz Latvijas Lauksaimniecības Universitāti. 2018. gada 21. jūnijā ieguvu inženierzinātņu Profesionālo bakalaura grādu mežzinātnē un mežsaimniecības inženiera kvalifikāciju.  Apvienojot studijās iegūto zināšanu nostiprināšanu darbojos uzņēmumā veidojot cirsmu fondu.

Manuprāt, mans ieguldījums ir ne tikai ekonomiskais, proti vadot un uzraugot mežā notiekošos tehnoloģiskos procesus, bet arī sociālais, sniedzot cilvēkiem atbildes uz jautājumiem, kas viņiem nav saprotamas, ne tikai par mežizstrādi, bet arī par meža augšanas gaitu.

Uzskatu kad meža nozare ir ļoti svarīga Latvijā, jo tās teritorija ir ļoti piemērota, lai šeit veidotu ilgtspējīgu mežsaimniecību.

Šajā nozarē cilvēkam jābūt elastīgam un pašpārliecinātam, steigties nevar, bet ir jāspēj ātri rast risinājumu situācijām.

“Septiņas reizes nomēri, vienreiz nogriez!”, bet tas jādara ātri!

Pēteris Vīrs

Pēterim ir maģistra grāds meža apsaimniekošanā ar specializāciju mežsaimniecībā. Pieredze ir gūta gan strādājot savā ģimenes meža īpašumā, gan no dalībām dažādās starptautiskās studiju apmaiņas programmās. Pašlaik gūstu praktisko pieredzi strādājot augošā un atbildīgā mežizstrādes uzņēmumā SIA „Latviajs Mežs”.

Pēteris mežu uzskatu par ienesīgu iespēju investēt. Līdzīgi kā bankā, meža apsainiekošana dod vairāk kā 3% peļņu gadā no ieguldītajiem naudas līdekļiem. Investīcijas meža bioloģiskajos aktīvos aug stabili, bez lielām svārstībām un ar salīdzinoši maziem rikiem, salīdzinot ar citiem investīciju ieguldīšanas veidiem.

Protams jāatcerās arī  citas meža vērtības, ko tas sniedz gan visai sabiedrībai, gan videi. Mežs nodorošina dažādus ekosistēmu servisus kā skābekļa ražošana, sugu daudzveidības saglabāšana un oglekļa uzkrāšanu. Mežs spēlē nozīmīgu lomu klimata izmaiņu mazināšanā.

Nevaram aizmirst, ka mežu mēs izmantojam, lai ietu ogot un sēņot, kā arī lai vienkārši atpūstos un pavadītu tur laiku!

Erlens Grunckis

1996. gadā Erlens bez iepriekšējas pieredzes un zināšanām iegādājās pirmo cirsmu un uzsākot aktīvu darbu nozarē. 2010. gadā Erlens palīdzēja radīt un izveidot uzņēmumu “Latvijas Mežs” tādu, kāds tas ir šodien.

Erlena vērtības darbā ir godprātīga attieksme pret dabu, darbu un cilvēkiem. Tagad Erlens konsultē uzņēmuma klientus, nesavtīgi palīdzot ar vērtīgu padomu un dziļākas izpratnes veidošanu par nozari.

Meža nozarē ir grūti veidot prognozes, jo notiek nemitīgas pārmaiņas un ir liela ārējo apstākļu ietekme uz nozari, apgalvo Erlens. Taču viņam patīk un padodas savs darbs. Viņš uzskata, ka Latvijā ir pietiekami daudz mežu, lai šeit paliktu, strādātu un attīstītos. Erlena mērķis ir iegūt stabilu tirgus daļu Latvijā un attīstīt nozari, kas ir saistīta ar dziļāku koksnes pārstrādi.

Rokijs

Rokijs dzimis 2014. gada janvārī un nu jau vairākus gadus ir uzticams SIA “Latvijas Mežs” komandas biedrs. Viņš ir pirmais, kas sagaida darbiniekus un viesus ierodamies birojā. Mūsu komunikablajam un vienmēr pozitīvi noskaņotajam kolēģim īpaši patīk pavadīt laiku kopā ar bērniem un skriet pa mežiem, elpojot meža svaigo gaisu. Saimniekam uzticīgais Rokijs vienmēr pieskatīs, lai būtu kārtība gan mežos, gan birojā. Viņa mīļākie kārumi ir jēra gaļas šķēles! Parādiet Rokijam tās, un vēl laimīgāku un paklausīgāku suni nebūsiet redzējis.