Tests meža īpašniekiem

Mežs ir Latvijas bagātība, taču, lai tas augtu liels un zaļš, par to ir jārūpējas. Mežam, tāpat kā cilvēkam, ir savs mūžs, un katrā vecumā tam ir savas vajadzības. Tas prasa no sava saimnieka uzmanību un rūpes, tāpēc ir svarīgi, lai meža saimnieks zina, kā par to parūpēties.

Testa mērķis ir atklāt, cik daudz meža īpašniekam noderīgas informācijas Jūs zināt par mežu.

Pārbaudiet savas zināšanas un uzziniet ko jaunu!

Zināms, ka katram mežam ir savs apsaimniekošanas cikls un katrā cikla posmā mežam ir savas vajadzības, kas parasti iezīmē arī meža vecumu gados. Pirms pārbaudāt savas zināšanas, novērtējiet, kurā cikla posmā varētu būt Jūsu mežs.

Pirms pārbaudāt savas zināšanas, novērtējiet, kurā cikla posmā varētu būt Jūsu mežs.

Mežsaimnieki koku vecumu dala vecuma klasēs, jo katrai koku sugai ir savas augšanas īpatnības. Skuju kokiem un cietajiem lapu kokiem (ozolam, osim, gobai un vīksnai) par vienu vecuma klasi ir pieņemts 20 gadu intervāls, turpretim mīkstajiem lapu kokiem (bērzam, apsei, melnalksnim) tas ir 10 gadu, taču baltalksnim – 5 gadi. Piemēram, 30 gadus veca egļu audze atbildīs II vecuma klasei, tikpat veca apšu audze – III vecuma klasei, bet baltalksnim būs VI vecuma klase.”