“Latvijas Mežs” darbība mežsaimniecībā balstās uz vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Uzticamību savu klientu acīs esam ieguvuši godprātīgi izpildot uzticētos pienākumus, kvalitatīvi izstrādājot cirsmas, savlaicīgi norēķinoties par tām un rūpējoties par mežu atjaunošanu. Kopš uzņēmuma dibināšanas simtiem apmierinātu klientu motivē mūs darboties, turpināt attīstīties, uzlabot zināšanas un prasmes mežu apsaimniekošanā un mežkopībā.

Ilgtspējīga meža apsaimniekošanu ir mūsu prioritāte. Veicot cirsmu izstrādi un mežu apsaimniekošanu mēs balstāmies uz labāko pasaules praksi un pieredzi. Katram nocirstajam kokam ir jāveicina ne tikai meža īpašnieka materiālā labklājība, bet arī jānodrošina nocirstā meža atjaunošana ar kvalitatīviem koku stādiem. Tas Latviju padara par zaļāku valsti un saglabā Latvijai raksturīgo ainavu. Izmantojot augstvērtīgu stādmateriālu mēs panākam, ka jaunais mežs ir raženāks un acij tīkamāks par veco.

“Latvijas Mežs” kolektīvam ir pārliecība, ka mežam kā atjaunojamajam dabas resursam ir ļoti nozīmīga loma mūsu valsts pastāvēšanā un attīstībā, tāpēc ar to ir jārīkojas prasmīgi un tālredzīgi.

Mežizstrāde

Visus darbus veicam ar savu tehniku

Cirsmu iegāde

Pērkam visa veida kokus

Meža īpašumu iegāde

Maksāsim godīgi – aktuālo tirgus cenu

Mežs – Latvijas bagātība skaitļos

Mežs ir Latvijas bagātība, taču, lai tas augtu liels un zaļš par to ir jārūpējas. Mežam, tāpat kā cilvēkam, ir savs mūžs, un katrā mūža vecumā tam ir savas vajadzības. Tas pieprasa uzmanību un rūpes no sava saimnieka. Tāpēc, svarīgi, lai meža saimnieks zina, kā par to parūpēties.

45%

Latvijas teritorijas aizņem meži

3 milj. ha

ir kopējā mežu platība Latvijā

1,5 milj. ha

mežu pieder privātpersonām

4. vieta

Eiropā ar mežiem visvairāk klāto teritoriju sarakstā (procentos)

Tests meža īpašniekiem

Vai esat zinīgs meža īpašnieks? Pārbaudiet sevi, atbildot uz 10 vienkāršiem jautājumiem!

Pirms pārbaudāt savas zināšanas, novērtējiet, kurā cikla posmā varētu būt Jūsu mežs.